Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Preference MHD v Budějovicích pokračuje, a prosto se v létě uzavře Husova třída

Další plus zaznamenají cestující městské hromadné dopravy v následujících měsících. Budějovice se znovu promění ve prospěch autobusů a trolejbusů tak, aby nedocházelo k časovým ztrátám na trasách frekventovaných linek. Výstavba preferenčních pruhů a další stavební úpravy si ovšem vyžádají ze strany veřejnosti trochu pochopení. Uzavírka Husovy třídy startuje s prvním prázdninovým dnem.


„Komplikace dopravy stavba určitě přinese. Potíže mohou obyvatelé a návštěvníci města očekávat v úseku od Mariánského náměstí na Husovu ulici až k Dlouhému mostu. Pracovat by se zde mělo po celé prázdniny,“ říká náměstek primátora pro investice Petr Holický a dodává, že v rámci první letošní etapy projektu Koridor MHD bude na Husově ulici směrem z Mariánského náměstí vybudován preferenční pruh, od kterého si dopravní podnik města slibuje daleko plynulejší provoz svých linek.

Podrobněji stavbu popisuje Ing. Vlastimil Motlík, stavbyvedoucí českobudějovické firmy EDIKT, která celou stavbu provede. „Kromě výstavby preferenčního pruhu pro městské autobusy v úseku od křižovatky ulic Husova – Resslova po křižovatku Husova – Mariánské náměstí, dojde k modernizaci světelné křižovatky v uzlu Krajinská – 28. října – Pražská – Husova a ke zřízení nového světelného signalizačního zařízení (SSZ) v křižovatce ulic Husova - Haškova. Současně budou probíhat práce na novém „zatrolejování“ Mariánského náměstí a části Husovy třídy.“

Jak již bylo uvedeno, plně pracovat se má začít 1. července, ale už v průběhu června přijdou na řadu přípravné práce. V průběhu samotné stavby mohou motoristům a uživatelům autobusových linek vznikat potíže nejenom v úseku již zmiňované Husovy třídy, ale částečně také v Holečkově a Resslově ulici a v úseku Krajinská – Perla na Pražské třídě.

Předpokládaný průběh staveb je potom následující:

  • V období 22. – 30. června bude u Perly na křižovatce ulic Pražská – Holečkova vybudována provizorní světelná křižovatka a dojde také k osazování příslušných dopravních značek.
  • Ve středu 1. července budou vypnuty světelné křižovatky ulic Husova – Pražská a Pražská – Krajinská. V tentýž den bude zahájena úplná uzavírka Husovy třídy a to v úseku ulic Resslova – Mariánské náměstí. Pouze dopravní obsluze bude umožněno dojet až do areálu U Zelené ratolesti. Veškerá doprava bude převedena na obousměrnou objízdnou trasu Pražská U Perly – Holečkova – Resslova. V křižovatce U Perly bude spuštěna provizorní světelná signalizace. Po celé objízdné trase bude platit zákaz zastavení i stání. Toto opatření bude platit do 10. srpna 2015.
  • K dalším úpravám dopravy dojde rovněž v prostoru samotného Mariánského náměstí, kde budou omezena levá odbočení v křižovatce s Krajinskou a 28. října.
  • Dopravní omezení a úpravy se dotknou i České ulice, kde bude zakázán výjezd na Husovu třídu. Z toho důvodu bude část ulice České (od Hroznovy ulice) na přechodnou dobu přeměněna na obousměrnou a také zde dojde k omezení stání a parkování.
  • V období od středy 1. do neděle 12. července bude po objízdné trase vedena i veškerá autobusová doprava a dojde ke zřízení náhradních zastávek mezi Resslovou ulicí a Jiráskovým nábřežím na Husově ulici. Tyto náhradní zastávky budou funkční až do pondělí 10. srpna.
  • V období do 12. července se budou provádět nezbytné výkopové práce v Husově ulici, dojde k „přetrolejování“, bude demontováno původní světelné signalizační zařízení a začne se s výstavbou nového.
  • V pondělí 13. července se na Husovu třídu vrátí městská autobusová doprava. Ostatním motoristům ale dál zůstane zapovězena a ti budou nadále používat objížďku Holečkova – Resslova. Dojde také k dílčí změně v organizaci dopravy na Mariánském náměstí
  • V tomto období budou na Husově třídě pokračovat další stavební práce, jako například stavba a úprava nových ostrůvků v křižovatce ulic Husova – Pražská. Dále dojde na úpravu kanalizace a další stavební činnost. To vše by mělo trvat do pondělí 10. srpna, kdy bude zapnuta nová světelná křižovatka Pražská – Krajinská – Husova. Tím dnem by se také měl na Husovu ulici vrátit veřejný provoz a stavba bude dál pokračovat jen za lokálních dopravních omezení.

„Podle harmonogramu by měla celá stavba skončit v poslední srpnový den. Naše akciová společnost si je ovšem vědoma omezení, která obyvatelům města i jeho prázdninovým návštěvníkům bude stavba přinášet, a tak se rozhodla udělat vše pro to, aby dílo dokončila ještě před zahájením letošní Země živitelky. Předpokládaný termín dokončení stavby je úterý 25. srpna,“ říká mluvčí firmy EDIKT Ing. Jitka Dvořáková, která se ještě obrací na veřejnost s výzvou, aby kromě nezbytné trpělivosti bedlivě sledovala průběh stavby a se svými poznatky o tempu a kvalitě odváděné práce firmu neváhala bezprostředně kontaktovat.

Autor: Ing. Jitka Míšková | Datum: 9.6.2015 - 00:00 | Zhlédnuto: 410x

Akce s článkem