Kvalifikace společnosti EDIKT a. s.

Dokumenty, které nás opravňují podnikat v oblasti dopravních a pozemních staveb.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

V roce 2004 byla společnost EDIKT a. s. zapsána do se Seznamu kvalifikovaných dodavatelů spravovaného Odborem veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden elektronicky, prostřednictvím informačního systému o veřejných zakázkách. Přístup do SKD je možný přes vyhledávač KD na adrese www.isvz.cz

 

Živnostenská oprávnění

 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • projektová činnost ve výstavbě
 • montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • kovářství, podkovářství
 • zámečnictví, nástrojářství
 • opravy silničních vozidel
 • poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 • hostinská činnost
 • vnitrozemská vodní doprava
 • prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
 • silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

 

Certifikáty

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • BS OHSAS 18001:2007
 • ISO/IEC 27001:2013
 • NBÚ ČR: OSVĚDČENÍ PODNIKATELE č. 002190
 • MDS ČTÚ

Drážní úřad

 • licence k provozování drážní dopravy
 • osvědčení dopravce
 • licence strojvedoucího

Osvědčení o autorizaci

 • Dopravní stavby
 • Dopravní stavby, specializace kolejová doprava
 • Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava
 • Mosty a inženýrské konstrukce
 • Pozemní stavby
 • Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické
 • Technologická zařízení staveb
 • Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

OZ dodavatele při činnostech na dráhách provozovaných SŽDC

 • K-06
 • K-05/2
 • K-03
 • M-02
 • B-02