Vedení a organizační struktura společnosti EDIKT a. s.

Představenstvo společnosti
Pavel Dolanský
předseda představenstva
Radim Bláha
místopředseda představenstva
Ing. Pavel Štindl
člen představenstva
Ing. Jan Velikovský
člen představenstva
Management společnosti
Pavel Dolanský
generální ředitel
Radim Bláha
ekonomický ředitel
Ing. Pavel Štindl
výkonný ředitel
Ing. Jan Velikovský
obchodní ředitel
Ing. Zdeněk David
ředitel divize 21 - kolejové stavby
Radek Pasovský
ředitel divize 22 - pozemní stavby
Ing. Tomáš Mráček
ředitel divize 23 - inženýrské stavby
Jan Velíšek
ředitel divize 24 - nákup a služby
Dozorčí rada
Ing. Ivan Míšek
předseda dozorčí rady
Organigram EDIKT a. s.