Přeskočit na obsah

EDIKT opět mezi oceněnými

Českobudějovická firma EDIKT a. s. opět zabodovala v prestižním klání stavebních firem. V dalším ročníku soutěže týkající se výrazných staveb na území jižních Čech PRESTA 2016 – 2018 získala hned dvě ocenění.

Společnost EDIKT a. s. byla úspěšná jednak v kategorii občanské a průmyslové stavby – novostavby, a rovněž v kategorii dopravní a ostatní inženýrské stavby – mosty a lávky.

V první z citovaných kategorií si čestné uznání EDIKT odnesl za realizaci 2. etapy skladové haly Budějovického Budvaru. Porotci v tomto případě zejména ocenili, že realizované dílo rozdělilo provoz výroby a provoz logistiky do dvou samostatných areálů, přičemž je vzájemně propojilo technologickým mostem přes ulici Kněžskodvorskou. Došlo tak k zásadnímu odlehčení dopravy v této části města. Hodnotitelé také vyzdvihli, že v nově vystavěných objektech funguje automatické dopravní vybavení a to vše umožňuje plynulou expedici až stovky kamionů denně. Na stavbě samotné byly ceněny zvláště čisté konstrukční linie vedoucí z výrobního areálu až do pětatřicet metrů vysokého skladu palet. Vysoce hodnoceno bylo i to, že atraktivitu staveb umocnilo i barevné, logické, estetické opláštění mostu i skladu. Zásluhu na tom všem má vedle projektantů i parta našich zaměstnanců pod vedením stavbyvedoucího Pavla Petrlíka.

Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR si následně EDIKT odnesl za výstavbu nadjezdu nad dálnicí a tratí Českých drah mezi Veselím nad Lužnicí a Bošilcem. Cena byla mimo jiné udělena za promyšlený přístup a kvalitní zvládnutí výstavby mostu s dvoutrámovou monolitickou předpjatou konstrukcí o čtyřech polích s horní mostovkou a s vnitřními sloupovými podpěrami na plovoucích pilotách. Promyšlený postup byl přitom vyzván neplánovaným souběhem událostí. Oproti očekávání totiž předběhla stavba železničního koridoru stavbu dálnice, a tak bylo nezbytné během pouhých dvou měsíců změnit technologii výstavby ze systému pevné skruže na systém postupného výsuvu. Odborníci vědí, že nově zvolená technologie se běžně pro tento typ staveb trámového mostu nepoužívá. V tomto případě to byla ovšem nezbytnost. Stavělo se totiž přímo nad trakčním vedením železničního koridoru bez zřízení beznapěťového stavu! Díky stavbařům EDIKTu, pod vedením stavbyvedoucích Petra Holíka a Pavla Jehněte, kteří realizovali operativně a odvážně zvolenou technologii, došlo k minimalizování zásahu do železničního provozu a vše proběhlo ve vysoké kvalitě a včas. 

Získaná ocenění v soutěži o prestižní stavby v jižních Čechách, nejsou v historii českobudějovické stavební firmy prvními. EDIKT a. s. získal ceny i v minulých soutěžních obdobích PRESTY a všichni věříme, že v tomto trendu bude naše společnost pokračovat také v příštích letech.