Přeskočit na obsah

O společnosti

Náš příběh

Historické milníky

Firma EDIKT byla založena jako společnost s ručením omezeným na konci roku 1991. Zaměřila se především na provádění inženýrských a dopravních staveb se specializací na železniční stavby. Praxe velmi brzy ukázala, že pro zajištění kompletních dodávek prací a staveb bude nutné předmět činnosti rozšířit. Stalo se tak v roce v 1995, kdy společnost EDIKT rozšířila předmět své činnosti o práce v oblasti zabezpečovací a sdělovací techniky, telekomunikační techniky a montáže elektroinstalací. Z této divize v roce 2002 vznikla dceřiná společnost EDIKT Plzeň s. r. o., v současnosti sesterská společnost EPLcond a. s.

Profesionalizace společnosti

V lednu roku 1998 došlo k transpormaci firmy EDIKT, do té doby společnosti s ručením omezeným, na akciovou společnost. Profesionalizace společnosti pokračovala dále. V dubnu roku 2000 se podařilo získat certifikát potvrzující zavedení systému řízení jakosti podle normy ISO 9001 zaručující kvalitu v oboru. V následujících letech byla firma EDIKT prověřena a shledána splňující požadavky normy ISO 14001 a specifikace OHSAS 18001 (dnes ISO 45001). V roce 2009 společnost zavedla systém společenské odpovědnosti a certifikovala systém managementu bezpečnosti informací ve společnosti dle normy ISO/IEC 27001. 

Od roku 2002 je firma EDIKT a. s. držitelem osvědčení vydaného Národním bezpečnostním úřadem České republiky umožňujícího přístup k utajované informaci stupně utajení tajné.

Současnost společnosti

V současnosti se firma EDIKT a. s. orientuje především na kompletní dodávky dopravních a pozemních staveb. V souladu s tím a také s ohledem na měnící se podmínky trhu, především na permanentně rostoucí požadavky investorů na kvalitu práce a splnění časových harmonogramů jednotlivých prací, klademe velký důraz na vybavení firmy novým, moderním technologickým vybavením s vysokou mírou provozní spolehlivosti, což společně se zkušenostmi a odbornými znalostmi našich zaměstnanců je zárukou kvality práce firmy EDIKT a. s.

K jejím dalším činnostem patří provozování autodopravy a mechanizce, zámečnictví a od roku 2012 také hotelové a gastronomické služby.

 

Naše ocenění

Prestiž se v jakémkoliv oboru buduje především pracovními výsledky. Jejím vnějším projevem je pak nejen uznání konkurence a potenciálních zákazníků na konkrétním segmentu trhu, ale také různé formy ocenění. Samozřejmě potěší, že i naše společnost se jimi může pochlubit.

PRESTA

Český svaz stavebních inženýrů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, Česká komora architektů a Jihočeský kraj vyhlašují každý druhý rok soutěž PRESTA – prestižní stavba jižních Čech.

Jedná se o soutěžní přehlídku stavebních realizací dokončených ve stanovených letech na území Jihočeského kraje. Cílem přehlídky je prezentovat současné stavby v jihočeském regionu, představit charakteristickou jihočeskou výstavbu z různých úhlů pohledů, na jedné straně kompletní architektonicko-stavební řešení stavby a na druhé straně funkci stavby, osobité vybrané části stavby, kvalitu provedení, kvalitu technického řešení. Snahou je ocenit dobré výsledky práce, jak projektantů, tak stavebních firem, zhotovitelů, podzhotovitelů i objednatelů (stavebníků).

Společnost EDIKT a. s. se zúčastnila již devíti ročníků této soutěže, ve kterých získala titul Presta za výstavbu administrativní budovy krajského ředitelství Lesů ČR, cenu vyhlašovatele ČKAIT za novostavbu centrálních laboratoří VŠTE Č. Budějovice, cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví za nadjezd nad dálnicí D3 a tratí ČD v úseku D3 Veselí nad Lužnicí – Bošilec, cenu časopisu Stavebnictví za lávku u zimního stadionu v Č. Budějovicích, cenu vyhlašovatele ČSSI za rekonstrukci objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a také celkem osm čestných uznání.

Železniční stavba roku

Správa železnic, státní organizace, vyhlásila Železniční stavby roku 2020.

V poslední pracovní den prvního lednového pracovního týdne roku 2021 převzal generální ředitel společnosti Pavel Štindl z rukou generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody cenu Železniční stavba roku v kategorii rekonstrukce a opravy budov.

Oceněnou stavbou se stala realizace projektu Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SŽDC. Akce trvala jednadvacet měsíců a stavba byla předána a uvedena do zkušebního provozu loni v září. Zajímavostí na celém projektu bylo vícero, zmiňme alespoň jednu. Celý projekt byl ze strany SŽ uchopen jako pilotní pro další plánované stavby pro drážní hasiče napříč celou republikou, a tak byly na této stavbě odladěny provozní požadavky hasičů a zhodnoceno uspořádání v rámci budoucího provozu.

Stavební firma roku 2019

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a fakultou Vysokého učení technického v Praze vyhlásil na sklonku roku 2020 výsledky prestižní soutěže Stavební firma roku 2019. V kategorii středních firem, tedy do dvou stovek zaměstnanců, se vítězem stala naše firma EDIKT a. s.

Do soutěže se mohly přihlásit všechny stavební firmy, které jsou českými právními subjekty a členy Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Soutěž o titul Stavební firma roku je koncipována tak, aby splněním jejích podmínek byl učiněn vstup do společenství renomovaných a perspektivních firem. Vítězství naší firmě ve zmíněné kategorii bylo přiznáno zejména za vynikající pracovní výsledky dosahované při zakázkách v oblasti kolejových, inženýrských a pozemních staveb. Zásluhu na tom mají především zaměstnanci naší firmy a jedná se tak v první řadě o ocenění jejich každodenní práce

Mostní dílo roku

Na mezinárodním sympoziu MOSTY 2011, které se konalo ve dnech 14. a 15. dubna 2011 v hotelu Voroněž v Brně, kde se tradičně setkává několik stovek odborníků, kteří mají vztah k mostnímu stavitelství, byly vyhlášeny výsledky soutěže Mostní dílo roku 2009.

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií – novostavba a přestavba. V kategorii novostavba udělilo Ministerstvo dopravy cenu Mostní dílo roku 2009 realizované novostavbě Most na silnici I/34 u obce Květinov, kterou jsme realizovali ve sdružení se společností EUROVIA CS, a. s. podle projektu společnosti PONTEX, spol s r. o.

Kvalifikace

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

V roce 2004 byla společnost EDIKT a. s. zapsána do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů spravovaného Odborem veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden elektronicky, prostřednictvím informačního systému o veřejných zakázkách. Přístup do SKD je možný přes vyhledávač KD na adrese www.isvz.cz


Drážní řád

 • licence k provozování drážní dopravy
 • osvědčení dopravce
 • licence strojvedoucího

Živnostenská oprávnění

 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • projektová činnost ve výstavbě
 • montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • kovářství, podkovářství
 • zámečnictví, nástrojářství
 • opravy silničních vozidel
 • poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 • hostinská činnost
 • vnitrozemská vodní doprava
 • prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
 • silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Certifikáty

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO/IEC 27001:2013
 • NBÚ ČR: OSVĚDČENÍ PODNIKATELE č. 002190
 • MDS ČTÚ
 • ECM (osvědčení o shodě pro funkci údržby) č. CZ/33*/0021/0126
 • Společenská odpovědnost (CSR)

OZ dodavatele při činnostech na drahách provozovaných SŽDC

 • K-06
 • K-05/2
 • K-03
 • M-02
 • B-02

Osvědčení o autorizaci

 • Dopravní stavby
 • Dopravní stavby, specializace kolejová doprava
 • Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava
 • Mosty a inženýrské konstrukce
 • Pozemní stavby
 • Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické
 • Technologická zařízení staveb
 • Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

Divize

Divize kolejových staveb

Nosným výrobním programem naší divize jsou především stavby kolejových drah na území nejen České republiky, ale i u našich sousedů v Německu. V tomto oboru se řadíme mezi technologicky nejvyspělejší.

Divize kolejových staveb

Nosným výrobním programem naší divize jsou především stavby kolejových drah na území nejen České republiky, ale i u našich sousedů v Německu. V tomto oboru se řadíme mezi technologicky nejvyspělejší.

Manaagement společnosti

Ing. Pavel Štindl

Generální ředitel

Radim Bláha

Ekonomický ředitel

Ing. Tomáš Votava

Obchodní ředitel

Ing. Zdeněk David

ředitel divize 21 - kolejové stavby

Radek Pasovský

ředitel divize 22 - pozemní stavby

Ing. Tomáš Mráček

ředitel divize 23 - INŽENÝRSKÉ stavby

Jan Velíšek

ředitel divize 24 - nákup a služby