Přeskočit na obsah

Ing. Tomáš Mráček vystoupí před studenty ČVUT

Hned dvojího nevšedního ocenění se naší společnosti dostává v těchto dnech. Ing. Tomáš Mráček, ředitel divize inženýrských staveb společnosti EDIKT a. s. ve čtvrtek 29. září vystoupí v atriu čítárny stavební fakulty ČVUT s přednáškou před studenty této prestižní instituce.

Samotný fakt, že se zástupci naší společnosti dostalo takové možnosti, svědčí nejen o ocenění jeho profesionality, ale rovněž s tím souvisí ono vzpomínané druhé ocenění, ocenění umu a kumštu celé naší společnosti při realizaci i těch nejnáročnějších staveb.

Přednáška Ing. Tomáše Mráčka se týká rekonstrukce mostů přes řeku Ohři, pocházejících z roku 1902, na neelektrizované železniční tratí Louny – Libochovice, kterou EDIKT a. s. provedl v roce 2021. Možná si vzpomenete, že tato stavba znamenala kromě komplexní rekonstrukce nýtované ocelové trámové konstrukce i výměnu železničního svršku, částečně i spodku, zajištění stability svahu mezi mosty a přeložky sdělovacích a zabezpečovacích kabelů.

Studenty i další posluchače následně jistě zaujme i odborně fundovaný popis toho, jak někdy může být realizace takové stavby složitá. Připomeňme si, že v případě této ojedinělé rekonstrukce, o které už jsme v aktualitách psali, bylo zcela nezbytné umístit v místě přes řeku provizorní most, který by umožnil vnitrostaveništní dopravu. Potřebný most naše společnost vlastní, problém byl ale s tím, jak jej v nesnadném terénu na místo stavby dopravit a především konstrukci na potřebné místo umístit. Řešení se našlo ve využití největšího pásového jeřábu v ČR. Tento kolos, značky Liebherr LR 1750, se chlubí maximální nosností 750 tun a maximální výškou zdvihu 192 metrů. Díky jemu se zdařilo usadit konstrukci provizorního mostu v průběhu jednoho jediného dne.

Téma přednášky je tedy nanejvýš zajímavé a nezbývá než věřit, že se bude posluchačům líbit. Ing. Tomáše Mráčka všichni známe jako na slovo vzatého odborníka, který svému oboru nejen rozumí, ale dokáže jej autenticky zprostředkovat a to studenti vysokého učení určitě ocení. Kdo ví, možná v plánovaném čase po přednášce, kdy bude možné o projektu diskutovat, se třeba mezi studenty najde i někdo, kdo projeví zájem o uplatnění v naší společnosti a v budoucnu naše řady posílí. 

MOSTY NA TRATI LOUNY – LIBOCHOVICE – videozáznam přednášky Ing. Tomáše Mráčka