Přeskočit na obsah

Na severu Prahy jsme si sáhli až na dno

Není stavba jako stavba. Zbytečné k tomu cokoliv dodávat. Ví to všichni a proměnných je vždycky dost. Zkušení vědí, co s realizací udělá třeba šibeniční termín anebo nepřízeň počasí. Obojí se proti mužům z divize 21 EDIKTu spiklo v ne tak dávných dnech.

Foto: Pavel Tuček

Pro divizi kolejových staveb naší společnosti je oprava železničních tratí známý chleba. Proto je hned tak nic nepřekvapí, a když nastoupili k opravě trati v úseku odb. Skály – Čakovice na severu hlavního města, mysleli si, že na nic zvláštního nenarazí. Vrásky na čele dělal jen domluvený šibeniční termín odevzdání díla a pak snad fakt, že stavět v dosahu pražské MHD není nic jednoduchého.

Záhy se ukázalo, že realizace snadnou opravdu nebude. Třeba takový rozsah prací. Na pěti stavebních objektech, do kterých bylo nutné stavbu rozdělit, na chlapy čekala demontáž a opětovné zřízení kolejového lože, výměna betonových pražců a někde i samotných kolejnic, včetně jejich svařování a strojního broušení, které bude realizováno v říjnu. Hodně práce bylo i s opravou výhybek, či s demontáží a zpětnou montáží přejezdových konstrukcí, anebo doplňováním kolejového lože kamenivem. Myslet a hlavně udělat bylo třeba na úpravu nejbližšího okolí železničního svršku. Nešlo jen o svahování, úpravu banketů a příkopů, mnohdy plných kabelových tras, ale třeba i o montáž komunikace pro pěší. Zapomenout se nesmělo ani na drobnost v podobě úklidu ohromného množství dřeva a odpadků a na další a další práce.

To vše bylo nutné udělat včas a kvalitně bez ohledu na nemožnosti uzavření dvou přejezdů vedle sebe nebo na panující vedro, kvůli kterému bylo nezbytné posunout svářečské práce na pozdní noční dobu.

Bylo toho zkrátka hodně a chlapi si skutečně mnohdy sáhli až na dno svých sil. Znovu ale ukázali, že umí! Patří jim za to veliká pochvala a dík!

Radim Adámek

výrobní náměstek divize 21 – kolejové stavby