Přeskočit na obsah

Naše těžká kolejová mechanizace je aktuálně nasazena na Šumavě

Zde ve výluce od 24. 9. do 8. 10. 2020 probíhá výměna pražců a kolejnic v mezistaničním traťovém úseku Černý Kříž – Volary na jednokolejné trati č. 197 Číčenice – Nové Údolí. Investorem stavby je Správa železnic, státní organizace.

Stavba obsahuje kompletní obnovu železničního svršku, tzn. souvislou výměnu pražců (B91 S/2) a kolejnic (S49), doplnění kolejového lože, úpravu geometrické polohy koleje a svaření kolejnicových pasů do bezstykové koleje. Součástí stavby je i rekonstrukce přejezdu P1494, kde došlo k odstranění staré betonové konstrukce a k nahrazení pryžovou konstrukcí Rosehill.

Mimo svařování celou stavbu provádíme vlastními kapacitami, a to včetně nasazení vlastní těžké kolejové mechanizace – podbíječky PLASSER & THEURER 08-275 UNIMAT a pluhu PLASSER & THEURER SSP 110 SW.1.

Na fotografii zachycena trať po výměně pražců, kolejnic, před směrovou a výškovou úpravou kolejového roštu do navrženého stavu pomocí strojní podbíječky, po doplnění štěrku a před úpravou kolejového lože do profilu kolejovým pluhem.
Pluh při provádění finální úpravy kolejového lože

Celá akce bude ukončena na jaře roku 2021, kdy dojde k následné úpravě geometrické polohy koleje.

Autor fotografií: Pavel Tuček

Odborný text připravila: Ing. Zdeňka Hadačová