Přeskočit na obsah

Nový nadjezd nad dálnicí D4 spojující obec Řitka s Čisovicemi je dokončen

Po říjnovém nočním koncertu při demolici dálničního nadjezdu spojujícího obec Řitka s protilehlými Čisovicemi jsme zahájili práce na jeho náhradě novým jednopólovým nadjezdem z T nosníků, který byl dnes slavnostně předán investorovi a po zítřejší kolaudaci bude uveden do provozu.

Přesunutí stavby původně plánované na hlavní stavební sezónu do zimního období přineslo i přes přízeň počasí nemalé úskalí. Z důvodu zimní údržby dálnice D4 je legislativně nepřípustné uzavření jednoho jízdního pásu, proto nebylo možné provést osazování nosníků standardním způsobem z dálnice a bylo nutno přeprojektovat tvar jedné opěry a uzpůsobit těleso stávající komunikace pro potřeby postavení jeřábu Liebherr LTM 1500 o nosnosti 500 tun a umožnění nájezdu šesti trajlerů s 34 metrů dlouhými a 57 tun vážícími nosníky.

Pro osazení nosníků byl stanoven první víkend měsíce února a v nočních hodinách ze soboty na neděli byly nosníky za vysokého profesního nasazení osazeny. Po předání osazených a stabilizovaných nosníků začaly tesařské a železářské práce na samotné spřažené desce. Nejprve byly nastrojeny pochozí ochranné lávky na bocích nosné konstrukce a poté vyplněny mezery mezi nosníky cetris deskami. Tím vznikl bezpečný pracovní prostor a následovaly klasické práce na nosné konstrukci, tj. ukládka armatury, bednění příčníků a boků spřažené desky a betonáž. Následovalo izolační souvrství, římsy a montáž mostního vybavení. Na nový most a přilehlou komunikaci byly položeny asfaltové vrstvy, zhotoveny chodníky a přídlažby. A po osazení vodorovného a svislého dopravního značení už nic nebránilo uvedení mostu do provozu.