Přeskočit na obsah

Nový stabilní umývač kolejových vozidel v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 20. 9. 2018 byla slavnostně uvedena do provozu nová myčka drážních kolejových vozidel, kterou jsme pro České Dráhy realizovali v roli generálního dodavatele stavby. První soupravou, která prošla mycím programem nového stacionárního umývače, byl motorový vůz řady 842 tzv. „kvatro“, který ve čtvrtek přijel do Českých Budějovic, aby se připravil na přehlídku historických i moderních vozidel Českých drah na sobotním Národním dni železnice.

Jedná se o ekologický i ekonomický projekt, jehož realizace trvala necelých 10 měsíců. Celková cena investice činí 30,5 mil. Kč s předpokládanou návratností už za 6 let. Kapacita myčky je až 20 vozidel za 24 hodin. Myčka umožňuje mytí samostatných vozidel i celých souprav. Délka umývaného vozidla může být až 30 m.

Zařízení je umístěno v jednokolejné hale o délce 37 m a šířce necelých 8 m. Jde o montovanou ocelovou konstrukci s opláštěním z trapézového plechu. Dešťová voda ze střechy haly je svedena do podzemní retenční nádrže pro využití při mycím procesu.

Pojízdný mycí portál je osazený bočními a střešními kartáči a nabízí tři stupně mytí: ekologický, standartní, intenzivní. Mytí se provádí buď alkalickým, nebo kyselým mycím prostředkem, který se pravidelně střídá. Pro odvod znečištěné vody jsou v celé délce haly umístěny nerezové záchytné vany. Znečištěná voda je shromažďována v podzemní sedimentační nádrži, odkud je čerpána do čistírny odpadních vod a po přečištění je shromažďována v retenční nádrži. Při mycím procesu je opětovně využívána recyklovaná voda, pouze finální oplach je prováděn čistou vodou z vodovodního řadu.