Přeskočit na obsah

Ocenění za rekonstrukci Kozákova mostu

Nové potvrzení skutečnosti, že patříme na jihu Čech k prestižním stavebním firmám, přišlo s vyhodnocením XII. ročníku soutěžní přehlídky Presta Jižní Čechy 2020 – 2022. EDIKT a. s. si odnesla Čestné uznání za rekonstrukci Kozákova mostu přes vodní nádrž Římov.

Přestože jsme se do soutěže hlásili pouze s novostavbou víceúčelové sportovní haly Bělidlo v Kaplici, byla v soutěži oceněna kvalita práce týmu našich mostařů!

Do dvanáctého ročníku přehlídky Presta přihlásil námi realizovanou rekonstrukci Kozákova mostu přímo stavebník Jihočeský kraj. Jak se ukázalo, byl to zdařilý počin. Jako zhotovitel rekonstrukce víme sami nejlépe, že se vůbec nejednalo o jednoduchou práci. 256 metrů dlouhý most vede silnici III/1567 přes vodní nádrž Římov, která je významným zdrojem pitné vody pro velkou část jihočeského kraje, a tedy jakékoliv možné znečištění by mohlo ohrozit kvalitu dodávek vody spotřebitelům.

Podrobný odborný popis přidává ředitel divize inženýrských staveb společnosti EDIKT Ing. Tomáš Mráček „Především kvůli dlouhodobému zatékání do nosné konstrukce mostu bylo přistoupeno po více než 40 letech k razantní opravě díla. Proto bylo nutné odstranit vozovkové souvrství, již nefunkční izolaci mostu, odbourat mostní římsy. Po následném kompletním průzkumu ponechaných konstrukcí mostu (nosná konstrukce a spodní stavba) jsme přistoupili ke zřízení nové vyrovnávací vrstvy nosné konstrukce, celoplošné izolaci mostu, realizaci nových monolitických mostních říms, výměně mostních závěrů, realizaci nové dešťové kanalizace a odvodnění mostu, celoplošné sanaci a reprofilaci nosné konstrukce, rekonstrukci přechodových oblastí mostu, výměně svodidel a zábradlí. Během rekonstrukce jsme provedli kontrolu předpínacího systému nosné konstrukce.

Na provedení rozsáhlé opravy jsme měli relativně krátký čas,“ dodává. „Většina činností se odehrávala ve výšce okolo 30 metrů nad vodní hladinou přehrady, která je navíc v nejvyšším režimu vodárenské ochrany. Klíčem k úspěšné realizaci bylo zvolit vhodnou technologii a efektivní časovou souslednost jednotlivých operací. Je to o zkušenostech a technickém myšlení.“

A my dodáváme, že jsme na práci našich mostařů opravdu pyšní!