Přeskočit na obsah

D3 Veselí nad Lužnicí – Bošilec, SO 224 – nadjezd nad dálnicí a tratí ČD

Presta 2016 – 2018

Za výstavbu nadjezdu nad dálnicí D3 a tratí Českých drah mezi Veselím nad Lužnicí a Bošilcem si EDIKT a. s. odnesla cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR. Cena byla mimo jiné udělena za promyšlený přístup a kvalitní zvládnutí výstavby mostu s dvoutrámovou monolitickou předpjatou konstrukcí o čtyřech polích s horní mostovkou a s vnitřními sloupovými podpěrami na plovoucích pilotách. Promyšlený postup byl přitom vyzván neplánovaným souběhem událostí. Oproti očekávání totiž předběhla stavba železničního koridoru stavbu dálnice, a tak bylo nezbytné během pouhých dvou měsíců změnit technologii výstavby ze systému pevné skruže na systém postupného výsuvu. Odborníci vědí, že nově zvolená technologie se běžně pro tento typ staveb trámového mostu nepoužívá. V tomto případě to byla ovšem nezbytnost. Stavělo se totiž přímo nad trakčním vedením železničního koridoru bez zřízení beznapěťového stavu! Díky stavbařům EDIKTu, pod vedením stavbyvedoucích Petra Holíka a Pavla Jehněte, kteří realizovali operativně a odvážně zvolenou technologii, došlo k minimalizování zásahu do železničního provozu a vše proběhlo ve vysoké kvalitě a včas.