Přeskočit na obsah

Novostavba centrálních laboratoří VŠTE

Presta 2014 – 2016

Cena vyhlašovatele ČKAIT PRESTA 2014 – 2016

Cenu vyhlašovatele za realizaci novostavby centrálních laboratoří VŠTE v Českých Budějovicích EDIKTu udělila jihočeská Oblastní kancelář České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Udělení ceny bylo zdůvodněno zvládnutím obtížného technického řešení hlubinného založení objektu na velkoprůměrových pilotách. To si vyžádaly statické a dynamické účinky technologického vybavení laboratoří. Líbil se i koncept, díky kterému novostavba propojila stávající objekty v jeden kompaktní celek učeben VŠTE. Oceněno bylo i zvolené a stavebně zvládnuté dispoziční řešení, propojující učebny, laboratoře a dílny pro praktickou výuku, i řešení pobytové plochy atria pro odpočinek a relaxaci. Zde se patří připomenout, že projektantem objektu byl JK-STAVPROJEKT, s. r. o., Třeboň.