Přeskočit na obsah

Otíkova lávka pod rukama EDIKTu a. s.

Kultovní Vesnička má středisková přinesla i nezapomenutelnou scénu, ve které Otík běží po dřevěné lávce, spojující tehdy stavěné pražské Jižní Město se stanicí metra. Filmovou lávku posléze nahradila lávka železobetonová, ale i ta vlivem času dosloužila. O její důkladnou rekonstrukci se stará českobudějovická firma EDIKT a. s.

Tuto atypickou lávku dnes tvoří železobetonové pilíře s ocelovou nosnou konstrukcí se spřaženou železobetonovou deskou a římsy se zábradlím. Oprava lávky obnáší sanaci spodní stavby, novou protikorozní ochranu zábradlí a ocelové konstrukce, nové železobetonové římsy a železobetonovou desku, výměnu ložisek, nové mostní závěry a provedení pochozí izolace. Po provedení diagnostiky betonových konstrukcí spodní stavby a na základě zkoušek betonu odbornou laboratoří bylo rozhodnuto, že také spodní stavba musí projít rozsáhlými úpravami.

Tato skutečnost přinesla stavbě nemalé komplikace. Lávka je totiž z poloviny stále v provozu a pohyb chodců je zde kvůli stanici metra enormní, moc tomu nepomáhá ani fakt, že lávka vede přes hlavní silnici 1. třídy a denně tady na autobusové zastávce pod lávkou zastaví 920 autobusových spojů. Z těchto důvodů se musela vymyslet technologie a postupy výstavby tak, aby stavba co nejméně omezovala jak dopravu, tak pohyb chodců.

Aby mohla lávka zůstat stále v provozu, byla její oprava rozdělena do dvou etap. V té první se provede lávka vedoucí do ulice Bajkonurská a polovina hlavní lávky přes Opatovskou ulici. Další etapa pak bude obnášet druhou polovinu hlavní lávky přes Opatovskou ulici a k tomu navazující lávku k autobusové zastávce.

Během výstavby budou zbourány stávající římsy a část železobetonové desky.

Oproti původní projektové dokumentaci budou kompletně odbourána stativa pilířů a dříky pilířů budou částečně ubourány a dobetonovány vrstvou nového betonu. Pro tyto účely bylo nutné zajistit nosnou konstrukci podpěrným systémem provizorních pilířů PIŽMO. Na pomoc při stavbě provizorních pilířů jsme povolali stroj tak typický pro Otíkovu lávku, a to nesmrtelný náklaďák značky Praga P-V3S. Místní si toho samozřejmě všimli a ocenili to. Po odbourání spodní stavby budou odstraněna stávající kalotová ložiska a nahradí se hrncovými ložisky.

Otíkova lávka pod rukama EDIKTu a. s.

Kultovní Vesnička má středisková přinesla i nezapomenutelnou scénu, ve které Otík běží po dřevěné lávce, spojující tehdy stavěné pražské Jižní Město se stanicí metra. Filmovou lávku posléze nahradila lávka železobetonová, ale i ta vlivem času dosloužila. O její důkladnou rekonstrukci se stará českobudějovická firma EDIKT a. s.


Tuto atypickou lávku dnes tvoří železobetonové pilíře s ocelovou nosnou konstrukcí se spřaženou železobetonovou deskou a římsy se zábradlím. Oprava lávky obnáší sanaci spodní stavby, novou protikorozní ochranu zábradlí a ocelové konstrukce, nové železobetonové římsy a železobetonovou desku, výměnu ložisek, nové mostní závěry a provedení pochozí izolace. Po provedení diagnostiky betonových konstrukcí spodní stavby a na základě zkoušek betonu odbornou laboratoří bylo rozhodnuto, že také spodní stavba musí projít rozsáhlými úpravami.

Tato skutečnost přinesla stavbě nemalé komplikace. Lávka je totiž z poloviny stále v provozu a pohyb chodců je zde kvůli stanici metra enormní, moc tomu nepomáhá ani fakt, že lávka vede přes hlavní silnici 1. třídy a denně tady na autobusové zastávce pod lávkou zastaví 920 autobusových spojů. Z těchto důvodů se musela vymyslet technologie a postupy výstavby tak, aby stavba co nejméně omezovala jak dopravu, tak pohyb chodců.

Aby mohla lávka zůstat stále v provozu, byla její oprava rozdělena do dvou etap. V té první se provede lávka vedoucí do ulice Bajkonurská a polovina hlavní lávky přes Opatovskou ulici. Další etapa pak bude obnášet druhou polovinu hlavní lávky přes Opatovskou ulici a k tomu navazující lávku k autobusové zastávce.

Během výstavby budou zbourány stávající římsy a část železobetonové desky.

Oproti původní projektové dokumentaci budou kompletně odbourána stativa pilířů a dříky pilířů budou částečně ubourány a dobetonovány vrstvou nového betonu. Pro tyto účely bylo nutné zajistit nosnou konstrukci podpěrným systémem provizorních pilířů PIŽMO. Na pomoc při stavbě provizorních pilířů jsme povolali stroj tak typický pro Otíkovu lávku, a to nesmrtelný náklaďák značky Praga P-V3S. Místní si toho samozřejmě všimli a ocenili to. Po odbourání spodní stavby budou odstraněna stávající kalotová ložiska a nahradí se hrncovými ložisky.

Je jasné, že rozsáhlé změny oproti původnímu projektu mají vliv na průběh stavby a termín jejího dokončení. Hotovo tedy nebude v polovině září, ale až koncem letošního roku.