Přeskočit na obsah

Oznámení o změně vedení společnosti

V souvislosti s personální restrukturalizací představenstva naší akciové společnosti jsme Vás tímto chtěli informovat o změnách týkajících se Představenstva akciové společnosti EDIKT a. s.

Dne 2. 6. 2023 Valná hromada společnosti EDIKT a. s. odvolala z funkce Předsedy představenstva pana Ing. Pavla Štindla a snížila počet členů představenstva. Ve výkonu funkce členů představenstva tak zůstávají pan Radim Bláha a pan Radim Suchopár, kteří při zastupování za společnost jednají každý samostatně, vyjma nabývání, zcizování a zatěžování nemovitostí, kdy společnost zastupují oba.

Současně tímto oznamujeme, že s účinností od 2. 6. 2023 byl novým Generálním ředitelem společností EDIKT a. s. jmenován pan Pavel Dolanský, který je připraven navázat na stávající i budoucí obchodní spolupráci se všemi dotčenými subjekty a reprezentovat naše dobré obchodní jméno.