Přeskočit na obsah

Horažďovice ON – oprava výpravní budovy

Investor: Správa železnic, státní organizace
Termín realizace: 6/2020 – 5/2021

Účelem stavebních úprav byla rekonstrukce fasády, výměna střešní krytiny včetně krovu, kompletní provedení nových rozvodů TZB včetně nových zařizovacích předmětů a provedení nových zpevněných ploch. Návrh stavebních úprav vycházel z principů současné moderní architektury, přičemž byl kladen důraz na zachování původního vzhledu, který měla výpravní budova začátkem 20. století.

Prvním úkolem byla reprofilace fasády budovy, výměna střešní krytiny včetně degradovaných tesařských prvků krovu a vyzdění nových komínových těles. Tyto práce byly dokončeny k 15. 12. 2020. V průběhu zimních měsíců se stavební práce přesunuly do vnitřku objektu a po jejich dokončení tak vznikly 3 nové zrekonstruované bytové jednotky v horních patrech výpravní budovy a v přízemí pak nová čekárna pro cestující s bezbariérovým přístupem, nové toalety, dopravní kancelář, výdejna jízdenek a prostory pro komerční využití.

V závěrečné fázi pak proběhly práce na zpevněných plochách okolo objektu.