Přeskočit na obsah

I/20 České Vrbné, most ev.č. 20-086.2

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín realizace: 6/2021 – 3/2022

Most pod evidenčním číslem 20-086.2 převádí silnici II/105 přes komunikaci I/20. Je to třípolový šikmý most postavený v roce 1987. Záměrem stavby byla sanace nosné konstrukce i spodní stavby a kompletní výměna příslušenství mostu.

V rámci přípravy byl proveden diagnostický průzkum mostu, při kterém byly zjištěny závady na nosné konstrukci. Byly zde nalezeny místy odhalené korodující třmínky nosníků a lokálně odhalená betonářská výztuž ze spodní stavby. Ocelová ložiska byla napadena korozí, u některých ložisek v již značně pokročilém stádiu.

Na základě průzkumu byl projektantem doporučen návrh oprav. Návrh počítal s následujícími stavebními opatřeními. Celoplošná izolace a nové mostní závěry, tak aby bylo zabráněno zatékání na úložné prahy a do dutin v oblasti pod krajnicí vozovky. Tím se zamezí korozi ložisek a vzniku krápníků a inkrustací v dutinách. Zároveň bylo třeba provést lokální reprofilaci povrchu nosné konstrukce a spodní stavby v místech, kde byla odhalená betonářská výztuž. Provedeno bylo také ošetření ložisek a přizvednutí mostu k vyjmutí zkorodovaných ložisek.