Přeskočit na obsah

I/21 Velká Hleďsebe

Investor: ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
Termín realizace: 12/2008 – 7/2011

Mostní objekt 204 tvoří dvoutrámová konstrukce z předpjatého betonu, která kopíruje vedení nivelety silnice I/21. Pětipolová nosná konstrukcece s rozpětím polí 18,0+3×23,0+18,0 m je uložena na hrncová ložiska. Spodní stavbu tvoří masivní opěry hlubinně založené přes základové pasy s rovnoběžnými, zavěšenými křídly. Vnitřní podpěry se skládají z dvojice kruhových pilířů o průměru 1250 mm a výšce od 4,75 do 5,35 m vetknutých do základů. Založení mostu je hlubinné na vrtaných pilotách o průměru 860 mm a délkách 7,00 a 10,50 m. Celkem bylo provedeno 58 vrtaných pilot, 9 ks pro každou z opěr a 5 ks pod každým z pilířů. Na pravé straně mostu je osazena protihluková stěna tvořená ocelovými sloupky a výplňovými panely z polykarbonátu (PMMA).

Za zmínku mimo jiné stojí i pokládka izolačního souvrství nosné konstrukce, kdy celoplošně natavované asfaltové izolační pásy byly pokládány strojně.