Přeskočit na obsah

Lávka ev. č. CB-003 U Zimního stadionu Č. Budějovice

Investor: Statutární město České Budějovice
Termín realizace: 6/2012 – 11/2012

Stavba lávky u zimního stadionu velmi významně zlepšuje přístupnost centra města České Budějovice pro chodce a cyklisty. Její přínos dokresluje i fakt, že se jedná o jednu z pouhých čtyř lávek přes řeku Vltavu v Českých Budějovicích

Tvar nosné konstrukce v podélném směru je silně ovlivněn možností vedení parovodu uvnitř. I když se pohledově jedná pouze o lávku pro pěší, je nutné si uvědomit, že lávka je současně i technologická s ohledem na značné množství a rozměry inženýrských sítí ukrytých uvnitř nosné konstrukce. Přesto, že se jedná o „klasickou“ konstrukci (spřažená ocelobetonová), díky úpravě tvaru zábradlí, použití výplně z tahokovu a osazení zákrytových římsových prefabrikátů došlo k vytvoření „elegantní, štíhlé“ konstrukce, která vhodně zapadá do atmosféry okolní zástavby.