Přeskočit na obsah

Modernizace ŽST Hluboká nad Vltavou

Investor: SŽDC, s. o., Stavební správa Plzeň
Termín realizace: 11/2005 – 10/2006

Stavba řešila zvýšení průjezdné rychlosti plzeňského zhlaví na 100 km/hod, výhledově 120 km/hod. Kromě toho došlo ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozování železniční dopravy. Výjimečnost řešení spočívá ve zkrácení zhlaví využitím transformovaných obloukových výhybek 2. generace a ve vzácné realizaci tzv. převýšeného zhlaví, to znamená, že výhybky v hlavních kolejích jsou vloženy do oblouku s kolejnicemi vzájemně převýšenými o 60 mm. Pro zabezpečení stanice bylo použito zařízení 3. kategorie ESA 11 s panelem elektronického rozhraní (EIP), které je vůbec první tohoto druhu v ČR. Jeho přínosem je zvýšení spolehlivosti, dostupnosti a komfortu údržby.