Přeskočit na obsah

Nástupiště UMSTEIGER PLUS 2000 Mausheim, Bavorsko

Investor: Deutsche Bahn AG
Termín realizace: 3/2018 – 5/2018

Zastávka Mausheim leží poblíž Regensburgu na trati Deutsche Bahn z Pasova do Norimberku. Trať je dvoukolejná, elektrifikovaná a pojížděná rychlostí 160 km/hod. Na trati jsou provozovány i vysokorychlostní soupravy ICE. Nástupiště č. 1 a 2 se nachází vně kolejí a jsou spojena bezbariérovým přístupem mimo prostor zastávky.

Ve výluce 1. koleje jsme na začátku března začali s výstavbou 1. nástupiště. Veškeré práce v koleji se prováděly v nočních výlukách od 23:00 do 04:00 hodin. Přípravné práce pak od 19:00 hodin do začátku výluky. Práce byly prováděny s maximální opatrností, protože druhá kolej byla během výluky provozována obousměrně a vlaky po ní jezdily rychlostí 160 km/hod.

Práce na obou nástupištích byly rozloženy do 2 etap. V první etapě se složil spodní skelet nástupiště a následovaly terénní úpravy pod vlastním nástupištěm. Ve druhé etapě proběhlo samotné pokládání nástupištních desek s příslušenstvím. Zatímco v České republice se staví nástupiště na síti SŽDC s výškou horní hrany 550 mm nad temenem kolejnice, zde jsme poprvé realizovali nástupiště s výškou horní hrany 760 mm nad temenem kolejnice dle německých norem.