Přeskočit na obsah

Novostavba víceúčelové sportovní haly Bělidlo v Kaplici

Hala bude sloužit pro sportovní účely místních organizací, studentů SOŠ a SOU Kaplice a je navržena ve standardu florbal, kategorie pro celostátní soutěže.

Investor: Město Kaplice
Termín realizace: 9/2021 – 10/2022

Půdorysně se jedná o dva halové objekty, kdy větší SO 01 o rozměrech 43 x 24 m bude sloužit jako tělocvična s tribunou a menší SO 02 o rozměrech 42 x 16 m jako zázemí k hale s malou tělocvičnou. Oba tyto objekty jsou propojeny dvěma spojovacími krčky.

Základy objektu SO 01 jsou tvořeny armovanými základovými pasy, které jsou prokotveny se základovou železobetonovou deskou tloušťky 200 mm. Nosnou konstrukci objektu tvoří ocelová skořepina z obloukových šroubovaných segmentů montovaných do sestav přímo na stavbě. Povrch sportovní haly bude z litého PU povrchu na záklop z DTD desek, pod záklopem je provedený křížový rošt z lamel, pod kterým je umístěna pružná podložka. Součástí haly je i tribuna se schodištěm.

Základy objektu SO 02 jsou stejného provedení jako SO 01 s rozdílem tloušťky základové desky, která je zde 150 mm. Nosné zdivo zázemí sportovní haly bude provedeno jako sendvičová konstrukce z keramických tvárnic a zateplovacího systému ETICS. Stropní konstrukce bude vystavěna z předpjatých stropních panelů tloušťky 250 mm, střecha bude z tenkostěnných plechových lamel s barevnou povrchovou úpravou.