Přeskočit na obsah

Oprava mostu S515 – K Horkám

Investor: Hlavní město Praha

Termín realizace: 7/2023 – 12/2023

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího mostu ev. č. X515 na ulici K Horkám (MK I. tř.), který překlenuje komunikaci K Jezeru (MK II. Tř.).
Most převádí komunikaci v délce 14,3 m (v ose komunikace) a v celkové šířce 14,0 m ve směrovém oblouku R = 180 m.