Přeskočit na obsah

Oprava trati v úseku Nová Pec – Horní Planá

Investor: Správa železnic, státní organizace

Termín realizace: 09/2023 – 10/2023

Rozsah prováděných prací: v km. 65,510 – 70,017 byla provedena kompletní rekonstrukce železničního svršku, která spočívala ve strojním čistěním štěrkového lože, v souvislé výměně dřevěných pražců za betonové pražce typu SB6 (celkem 6610 ks) a v souvislé výměně kolejnic ze stávajících kolejnic typu A, S49, T na nové kolejnice typu UIC 60, R65, 49 E1. V traťovém úseku byly rekonstruovány 3 železniční přejezdy a jeden silniční propustek.  
Současně na žel. trati probíhala rekonstrukce dalších dvou železničních přejezdů, které se nacházejí v km 64,120 a km 65,120.