Přeskočit na obsah

Přístavba tělocvičný k ZŠ Oskara Nedbala, České Budějovice

Investor: Magistrát města České Budějovice
Termín realizace: 10/2016 – 11/2017

Architektonické řešení nové tělocvičny je podřízeno zadávacím podkladům, možnostem lokality, provozním potřebám a požadavku propojení se stávající budovou ZŠ. Vlastní budova tělocvičny je od objektu zázemí tělocvičny hmotově, materiálově i výrazově odlišena. Je koncipována jako výrazový solitér.

Tělocvična byla umístěna v severní části areálu školy na zatravněné ploše, původně bez konkrétního využití. Vlastní objekt tělocvičny byl navržen o vnitřních rozměrech 32 x 28 m a se světlou výškou 9 m. Výška hřebene střechy je 12 m. Vzhledem k velikosti sportovní plochy je možné široké využití tělocvičny k provozování nejrůznějších druhů míčových sportů jako volejbal, minivolejbal, basketbal atd. Jako hlediště zde budou sloužit dvě teleskopické tribuny se sezením na lavicích celkem pro 169 diváků.

Založení celého objektu bylo provedeno na základových patkách propojených železobetonovými základovými prahy.

Konstrukce tělocvičny je provedena z ocelových příhradových žárově zinkovaných nosníků, které tvoří hlavní nosnou svislou konstrukci. Stěny jsou navrženy z PUR panelů tloušťky 120 mm s ochranným nátěrem tloušťky 50 mikronů v pololesklém odstínu s vysokou trvanlivostí a odolností vůči povětrnostním podmínkám, korozi a UV záření.

Strop tělocvičny je proveden z akustického podhledu, podlaha je pak litá polyuretanová na dvojitém pružném dřevěném roštu. Na stropě je uchycena dělící opona rozměru 21 x 10 m s dálkovým ovládáním, která slouží k předělení tělocvičny dle potřeby na dvě samostatné menší plochy.

Přístavba šaten je tvořena nosným zdivem z keramických cihel a zastropena panelovým stropem, na kterém je provedena hydroizolace z PVC folie.