Přeskočit na obsah

Prodloužení nástupiště na zastávce Železná Ruda-centrum

Investor: SŽDC, s. o., Stavební správa Plzeň
Termín realizace: 8/2007 – 11/2007

Stavba „Prodloužení nástupiště na zastávce Železná Ruda – centrum” řešila výstavbu nového nástupiště v délce 214 metrů. Původní nástupiště z konzolových desek KS 150 o délce 71 metrů bylo rozebráno a nově bylo zbudováno nástupiště o již zmiňované délce typu UMSTEIGER PLUS 2000. Tato konstrukce německé firmy FRENZEL-BAU je prvním  nástupištěm  tohoto typu v České republice. Nástupiště UMSTEIGER PLUS 2000 tvoří nástupištní desky položené na  dlouhé  betonové nosníky, které jsou osazeny do betonových patek. Je snadno rozebíratelné, má zabudovaný kabelový žlab, působí kompaktnějším dojmem a poskytuje cestujícím větší komfort než stávající typy nástupišť. Nástupiště průběžně probíhá přes železniční most, který byl z těchto důvodů přestavěn z mostu s ocelovou konstrukcí na most betonový s průběžným štěrkovým ložem. Délka mostu je 21,6 metru.

Stavbu s rozpočtem 25, 443 mil Kč projektoval SUDOP Project Plzeň a. s.  Investorem byla Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), Stavební správa Plzeň. Práce probíhaly od měsíce září 2007 a největší objem prací byl realizován v průběhu 60denní nepřetržité výluky. Stavbu realizovala firma EDIKT a. s. České Budějovice, nástupištní konstrukci montovala firma FRENZEL-BAU ze sídlem v Plauenu  v SRN.

Stavba obsahuje úpravu zabezpečovacího zařízení, úpravu trasy a zařízení ČD Telematika, částečnou rekonstrukci železničního svršku, železniční spodek – prodloužení nástupiště včetně mostního nosníku, demolici původního a výstavbu nového mostu přes řeku Řeznou v žkm 3,402, osvětlení a rozvody nn, kamerový systém, rozhlas a hodiny.

Prodloužením nástupiště na délku bezmála 220 m a dalšími výše uvedenými technickými úpravami vzniká mezi hranicí se SRN přes zastávky Železná Ruda-centrum, Železná Ruda- -město a ŽST Špičák poměrně dlouhá část železničního spojení s rozsáhlými v současné době známými technicko-bezpečnostními opatřeními pro zlepšení kultury cestování včetně možnosti zastavování vlakových souprav všeho druhu, tzn. i těch nejdelších, oblíbených zejména v zimě.