Přeskočit na obsah

Regenerace sídliště Máj – úsek 05 sever

Investor: Statutární město České Budějovice
Termín realizace: 4/2012 – 9/2012

Projekt celkové regenerace sídliště Máj, jehož je popisovaná stavba součástí, velmi výrazně zvyšuje kvalitu života obyvatel této části Českých Budějovic. V rámci projektu došlo k výraznému zlepšení využití ploch mezi domy změnou podélných parkovacích stání na kolmá, čímž došlo k rozšíření kapacity parkovišť. V upravované části sídliště byly realizovány prvky bezbariérového užívání staveb – hmatové signální varovné pásy a vodící linie, byla vybudována nová cyklostezka a upraveno a novými herními prvky dovybaveno stávající dětské hřiště.