Přeskočit na obsah

Rekonstrukce mostu U Černé věže v Českých Budějovicích

Investor: Statutární město České Budějovice

Termín realizace: 7/2023 – 8/2023

Rekonstrukce mostu přes Mlýnskou stoku v ulici U Černé věže v centru Českchých Budějovic spočívala v odstranění vozovky, povrchu chodníků, zábradlí, obrubníků, izolace, betonových desek překrývajících komory pro inženýrské sítě a odhalení horního povrchu nosné konstrukce. Na předmostích se vykopaly stavební jámy a byla odhalena horní část rubu opěr. Na horní povrch nosné konstrukce a přes instalační kanály se vybetonoval spádový beton jako podklad pro stříkanou izolaci. Spodní stavba i nosná konstrukce byly očištěny, beton reprofilován a kamenné zdivo přespárováno. Bylo osazeno nové zábradlí. Vše za celkové uzavírky, proto byl termín směřován na letní prázdniny s tím, že do začátku školního roku musí být hotovo.