Přeskočit na obsah

Rekonstrukce mostu v km 2,316 na trati Strakonice – Volary

Investor: Správa železnic, státní organizace

Termín realizace: 9/2023 – 11/2023

Jako generální dodavatel stavby Rekonstrukce mostu v km 2,316 na trati Strakonice – Volary pro Stavební správu západ Správy železnic jsme stavěli v našem kraji.

Jednalo se o demolici stávajícího a stavbu nového mostu, o výměnu kolejového svršku v délce cca 0,5 km, úpravy přejezdu a přeložku sdělovacího kabelu. Rozložení prací na zakázce nám dovolilo ponechat veškeré objekty „doma“ v rámci holdingu. Most realizovala divize 23, koleje a přejezd divize 21, mechanizace se ujala divize 24 a přeložku provedl EPLcond. Výluka byla stanovena na 45 dní v období září až listopad. Bylo tedy potřeba maximálně využít čas jak v samotné výluce, tak i před výlukou – přípravou prefabrikátů do spodní stavby. Mostovka byla naprojektována ocelová, takže v době spuštění výluky již také probíhaly výrobní procesy na výrobně v Dublovicích firmy OK-BE s. r. o. Veškeré práce proběhly dle stanoveného harmonogramu, takže výluka byla řádně ukončena v termínu a za přítomnosti Drážního úřadu byl opět zaveden provoz na trati. Na jaře 2024 bude provedeno následné podbití a kolaudace.