Přeskočit na obsah

Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SŽDC

Investor: Správa železnic, státní organizace
Termín realizace: 1/2019 – 9/2020

Cílem rekonstrukce bylo vytvoření moderního areálu s veškerými potřebnými provozy pro Jednotku požární ochrany Hasičského záchranného sboru Správy železnic, vybavenými nejnovější technologií pro vyhlašování poplachů a řízení zásahů.

Drážní hasiči budou využívat několik budov, ve kterých se nacházejí nejenom garáže a dílny pro opravy výjezdové techniky, ale především prostory pro službukonající hasiče, místnosti pro denní a noční pohotovost a samozřejmě operační středisko a pracoviště řízení provozu.

Zároveň zde byla vybudována víceúčelová budova pro pracovníky z dalších organizačních složek Správy železnic.