Přeskočit na obsah

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí

Investor: Správa železnic, státní organizace
Termín realizace: 4/2020 – 1/2021

Ve stávajícím stavu disponuje provozní budova OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí dvěma nadzemními plnohodnotnými podlažími a podkrovím a objekt dílen disponuje jedním nadzemním podlažím. Záměrem je nástavba objektu dílen o jedno plnohodnotné podlaží a podkroví, a tím rozšíření kancelářských prostor provozní budovy.

Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že stávající nosné zdivo v 1NP, nad které se má provést nástavba, není schopno přenést přitížení vzniklé nástavbou. Proto bylo statikem navrženo jeho odstranění a nahrazení novým zdivem s vyšší pevností, což se po ekonomické stránce jeví výhodněji, než stávající zdivo dodatečně zpevňovat.

V rámci rekonstrukce bude rovněž postaven Sklad SSZT. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou novostavbu s plochou střechou. Součástí objektu bude částečně uzavřená pergola.

Dále zde budou 2 nové ocelové přístřešky z tenkostěnných profilů. Jeden bude určen pro parkování osobních automobilů, druhý bude fungovat jako sklad SSZT. Prostor tohoto přístřešku bude ohraničen pletivovým plotem.

Součástí stavby je také oplocení areálu. Ze severní stany bude zděné s plotovými 3D panely, kde bude umístěna vstupní branka a vjezdová vrata. Na východ od vstupní branky bude umístěn přístřešek pro kola a kontejnery. Část pozemku bude obehnána novým pletivovým plotem.