Přeskočit na obsah

Rozvoj JVTP – etapa IIA

Investor: Jihočeský vědeckotechnický park, a. s.
Termín realizace: 06/2013 – 05/2015

Novostavba areálu Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích (etapa IIA) byla realizována v bezprostřední vazbě na areály Jihočeské univerzity a Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Hlavním cílem realizovaného komplexu bylo vytvoření podnikatelského prostředí pro začínající firmy a společnosti vycházející z akademického prostředí nebo využívající výsledky činnosti akademických institucí.

Architektonická koncepce budovy je založena na průniku kompozice vzájemně kolmých horizontálních kvádrů, s hmotovou dominantou centrálního kubusu, tvořícího svorník obou křídel. V těžišti hmoty je situováno prosklené atrium zajišťující celodenní prosvětlení převážné části budovy.