Přeskočit na obsah

SARAP – rekonstrukce venkovního bazénu

Investor: Městská část Praha 3
Termín realizace: 11/2017 – 5/2018

Rekonstrukci venkovního bazénu pro Městskou část Praha 3 v lokalitě „Na Pražačce“.

Objekt venkovního bazénu o rozměrech 34,5 x 17,5 m s technickým zázemím je jednopodlažní, podzemní, využívající spád a výškovou úroveň pozemku. Samotná rekonstrukce spočívala v osazení nové nerezové vany bazénu do předem připravených vyzděných konstrukcí ze ztraceného bednění v podzemí bazénu. Dále bylo třeba vybourat dispozice technologie, demontovat a osadit technologii novou a provést nové zastropení celého prostoru včetně dalších stavebních pomocných prací a výměny zpevněné plochy kolem zrekonstruovaného bazénu.

Součástí nového bazénu je také řada atrakcí, jako je houpací bazén, lanový most, šplhací síť a také místa pro relaxaci s chrliči, podvodními lavicemi, tryskami a masážním hřibem. Bazén je mimo jiné vybaven i hydraulickým zvedákem pro tělesně postižené návštěvníky.

Součástí nové technologie je úpravna vody, akumulační nádrž, ohřev vody a likvidace odpadních vod. Technologie má nové panelové prefa zastropení se souvrstvím pochozí betonové dlažby.

Spádování ploch okolo bazénu a jejich odvodnění je provedeno do stávajících funkčních vpustí na povrchu kolem bazénu. Výšková úroveň nových objektů respektuje okolní zástavbu a navazuje na stávající konstrukce a řešení objektů v areálu.