Přeskočit na obsah

Stavební úpravy budovy S – patologie

Investor: Nemocnice Písek, a. s.
Termín realizace: 7/2021 – 5/2022

Rekonstrukce byla pojata radikálním způsobem a první přišly na pořad bourací práce. Při nich jsme odstranili přístavek strojovny chlazení, vybourali veškeré nenosné zdivo, takže zbylo pouze obvodové zdivo a několik příčných nosných stěn nesoucích stropy. Kompletně byly odstraněny skladby podlah, v 1.NP celá konstrukce podlahy včetně podkladních betonů, kde jsme pak po výkopových pracích položili novou oddílnou kanalizaci. Souběžně jsme mimo objekt pracovali na 75 metrů dlouhém a téměř 3 metry širokém výkopu pro nové přípojky inženýrských sítí. Zde byl následně položen vodovod, horkovod, přípojky NN a slaboproudu a také HDPE chráničky pro optiku.

Uvnitř se tou dobou vybouraly a odstranily 4 stropní panely nad 1.NP a další 3 nad 2.NP, aby bylo možné vsadit ocelové výměny s prostupy pro vedení vzduchotechniky velkých průřezů a ostatní inženýrské rozvody. Ve 2. NP byla vybudována technologická místnost sloužící jako srdce a plíce budovy. Pulzuje odsud teplo, voda, vzduch. Následovaly vyzdívky nových příček a SDK konstrukce. Stávající plastová okna se přesunula na líc zdiva, bylo doplněno několik nových. Pavilon jsme schovali pod lešením a nadělili mu teplý kabát v podobě 200 mm minerální vlny a novou střešní krytinu.

Stejně jako se změnilo vnitřní uspořádání budovy, tak se o 180° otočil komunikační směr budovy, kdy se hlavní vstup do objektu přesunul ze západní strany na východ, kam přibylo kryté venkovní ocelové schodiště s hlavním vstupem do 2.NP. V místě původního vstupu přibyl prosklený přístavek závětří a zůstal zde pouze příjem vzorků, čímž se hygienicky oddělil od hlavní komunikace zdravotnických pracovníků patologie.

S ohledem na novou přístavbu ocelového schodiště došlo k úpravě a rozšíření chodníků a příjezdové vozovky, provedly se nové sadové úpravy a výsadba zeleně. To jsme již ale poněkud předběhli činnosti uvnitř objektu. Zde byla nevyhovující, původní chladící komora pro dočasné uložení zesnulých kompletně vybourána a byla nahrazena moderním systémem boxů s řízením teploty. Jako nadstandardní služba byla vybudována nová výstavní místnost, kde se pozůstalí mohou důstojně rozloučit se svými zemřelými blízkými.

Zdravotnická část budovy získala nově hygienické smyčky dokonale oddělující zázemí od provozních prostor laboratoří atd. Tyto byly vybaveny klimatizací, kvalitními laboratorními digestořemi a teplotní komfort při práci zajišťuje podlahové topení.

Autor textu: Petr Vrána