Přeskočit na obsah

Trať Ústí nad Labem – Chomutov – železniční svršek v žst. Třebušice

Investor: SŽDC, s. o., SSZ Praha
Termín realizace: 8/2015 – 4/2016