Přeskočit na obsah

Udržovací práce na objektu výpravní budovy Kaplice

Investor: SŽDC, s. o.
Termín realizace: 11/2018 – 6/2019