Přeskočit na obsah

Výměna pražců a kolejnic v úseku Č. Kříž – Volary

Investor: Správa železnic, státní organizace
Termín realizace: 9/2020 – 5/2021

Stavba probíhala na jednokolejné trati č. 197 dle JŘ, trati Číčenice – Nové Údolí v mezistaničním traťovém úseku Volary – Černý Kříž od km 56,931 do km 58,356, a to ve výluce od 24. 9. do 8. 10. 2020.

Celá akce bude ukončena na jaře roku 2021, kdy dojde k následné úpravě geometrické polohy koleje.

Zadavatel požadoval kompletní obnovu železničního svršku, tzn. souvislou výměnu pražců (B91 S/2) a kolejnic (S49), doplnění kolejového lože, úpravu geometrické polohy koleje a svaření kolejnicových pasů do bezstykové koleje. Součástí stavby byla i rekonstrukce přejezdu P1494, kde došlo k odstranění staré betonové konstrukce a k nahrazení pryžovou konstrukcí Rosehill.

Celá akce byla prováděna vlastními kapacitami (mimo svařování), a to včetně nasazení vlastní velké mechanizace (podbíječka PLASSER & THEURER 08-275 UNIMAT a pluh PLASSER & THEURER SSP 110 SW.1).