Přeskočit na obsah

ŽST Nová Pec – TSO staničních kolejí a výhybek

Investor: SŽDC, s. o., SDC Č. Budějovice
Termín realizace: 02/2010 – 07/2010