Přeskočit na obsah

PRESTA 2018 – 2020 byla včera slavnostně vyhlášena

Železniční stavba roku 2020 v kategorii rekonstrukce a opravy budov uspěla i na Prestě!

9. června 2021 byla slavnostě vyhlášena PRESTA 2018 – 2020.

Jedná se o soutěžní přehlídku stavebních realizací dokončených ve stanovených letech na území Jihočeského kraje. Cílem přehlídky je prezentovat současné stavby v jihočeském regionu, představit charakteristickou jihočeskou výstavbu z různých úhlů pohledů, na jedné straně kompletní architektonicko-stavební řešení stavby a na druhé straně funkci stavby, osobité vybrané části stavby, kvalitu provedení, kvalitu technického řešení. Snahou je ocenit dobré výsledky práce, jak projektantů, tak stavebních firem, zhotovitelů, podzhotovitelů i objednatelů (stavebníků).

Za Rekonstrukci objektů pro přemístění Hasičského záchranného sboru Správy železnic v Č. Budějovicích a provozní budovu Správy železnic si EDIKT a. s. odnesla cenu Českého svazu stavebních inženýrů.

Cena byla udělena za prostorově dobře zvládnuté umístění stavby s ohledem na výstavbu železničního koridoru, za logické vyřešení nového provozníhu uspořádání areálu a jednotlivých objektů na něm s cílem vytvoření uzavřeného areálu s veškerými potřebnými provozy pro jednotku požární ochrany Hasičského záchranného sboru Správy železnic, kdy objekty novostaveb i rekonstrukcí pod vedením ředitele stavby Pavla Petrlíka byly realizovány ve vysoké kvalitě.

Děkujeme všem našim zaměstnancům, kteří se na stavbě podíleli. Jsme na Vaši práci hrdí!