Přeskočit na obsah

Provizorní mostní konstrukce bleskově usazena

Naše společnost provádí rekonstrukci dvojice železničních mostů přes řeku Ohři a inundační území na jednokolejné neelektrizované regionální trati Louny – Libochovice. Co takové dílo s sebou obnáší? Je nezbytné vyřešit problém, jak se přes řeku budou naši stavbaři dostávat, až budou stávající mosty, tvořené ocelovými nýtovanými konstrukcemi z roku 1902, odstraněny.

Smysluplným řešením, které také do značné míry v podstatě umožní efektivní realizaci celého projektu, je výstavba provizorního mostu pro potřebu stavbařů, přesněji pro vnitrostaveništní dopravu. Pro zaměstnance společnosti EDIKT však nic mimořádného, neboť firma potřebné mostní provizorium typu ŽM 16 vlastní a běžně používá.

Ovšem jedna věc je potřebný provizorní most vlastnit a na příslušné místo ho dopravit, druhá konstrukci usadit. To se bez výkonného jeřábu prostě nedá. Použit byl jeřáb značky Liebherr LR 1750. Slušný kolos, který, jak ostatně dokládá jedna z přiložených fotografií, ve zvlněné lounské krajině docela znatelně vyčnívá. Není divu. Je nejen v ČR ale i na Slovensku vůbec největší. Tento kolos s maximální nosností 750 tun a s maximální výškou zdvihu 192 metrů se v širokém okolí prostě přehlédnout nedá.

Díky vlastní i pronajaté špičkové technice a především přesné koordinaci a naplánování celé akce se podařilo v průběhu pondělka konstrukci provizorního mostu na místo usadit. Staveniště je tak dokonale připraveno k dalším pracím, kdy budou mosty přes Ohři na trati Louny – Libochovice nahrazeny zbrusu novými ocelovými konstrukcemi.

Nejvyšší jeřáb v ČR se v lounské krajině přehlédnout prostě nedá
Mnohatunové mostní konstrukce jsou pro moderní techniku hračkou
Mostní provizorium společnosti EDIKT dosedá na místo

Autor článku a fotografií: Zdeněk Škoda, DiS