Přeskočit na obsah

Stanovisko generálního ředitele společnosti EDIKT a. s. Ing. Pavla Štindla

Vážení obchodní přátelé, pracovníci médií a představitelé/zástupci veřejnosti,

naše obchodní společnost, která dbá na principy rovné hospodářské soutěže, transparentnosti a legality svého jednání, zaznamenala – především na základě informací poskytnutých Seznam TV – závažné informace ohledně možného nelegálního jednání při plnění zakázky „Stavební úpravy a zateplení panelových domů v Praze 3, ul. Ondříčkova 31, 33, 35, 37 včetně opravy vnitrobloku a garáží pod vnitroblokem“, kterého se měli údajně dopustit naši zaměstnanci.

S ohledem na závažnost situace vydáváme toto naše prvotní a předběžné tiskové prohlášení a sdělujeme, že cílem obchodní společnosti EDIKT a. s. je maximální možnou měrou přispět k objasnění kauzy a přijmout následně odpovídající opatření. Chceme všechny subjekty ubezpečit, že je v našem zájmu věcné prošetření celého případu a poskytování informací veřejnosti tak, aby nedošlo k negativním dopadům na vlastní vyšetřování.

Naše obchodní společnost má přijaté vnitřní mechanismy kontroly i šetření, a tyto budou plně aplikovány. S cílem dosáhnout objektivních výsledků prověřování jsme samozřejmě připraveni poskytnout součinnost i orgánům činným v trestním řízení, což jsme také již učinili. 

Abychom vyloučili negativní dopady na objektivitu vyšetřování, a aby případně nedošlo k poškození práv třetích osob, vyčkáme alespoň prvotních výsledků šetření. Následně pak vydáme i oficiální stanovisko k celé záležitosti, které bude publikováno na našem webu a sociálních sítích. Zde budeme průběžně publikovat veškeré další tiskové zprávy týkající se šetření tohoto případu.

Ing. Pavel Štindl,

generální ředitel obchodní společnosti EDIKT a. s.