Přeskočit na obsah

V Kamenném Újezdě už finišujeme

30. dubna se zahájením výluky jsme započali práce na Rekonstrukci výhybek v ŽST Kamenný Újezd a dnes už jsme ve finiši. Výluka bude ukončena zítra, tedy 19. května 2020.

Právě jsme dokončili úpravu štěrtkového lože našim strojem SSP 110 a aktuálně provádíme dokončovací práce, jako je úprava drážních stezek a úklid staveniště.

Rekonstrukce v ŽST Kamenný Újezd spočívala v úpravě obou zhlaví stanice, přičemž došlo k vytržení tří stávajících výhybek na dřevěných pražcích (výh. č. 1, 2, 5) a vložení nových výhybek na betonových pražcích a k úpravě stávající výhybky č. 4.

Z důvodu nové polohy výhybek bylo nutné také přistoupit k úpravě trakčního vedení a staničního zabezpečovacího zařízení. Dále byla zrekonstruována staniční kolej č. 1 a opravu si vyžádalo i nástupiště č. 2, kde došlo k vyrovnání nástupištní hrany a k nové zádlažbě. Na budějovickém zhlaví směrem k přejezdu se vybudovalo nové odvodnění trativody i nové příkopy zpevněné betonovými žlabovkami. V celé stanici byla obnovena výstroj trati a byly osazeny nové zajišťovací značky.