Přeskočit na obsah

V rekordním tempu

Někdy se zdá, že se u nás staví dlouho. Někdy je to pravda. Jsou ale i případy, kdy už i tak šibeniční termín se podaří ještě zkrátit. V těchto dnech se to podařilo českobudějovické stavební firmě EDIKT a. s.

Když firma EDIKT a. s. začínala počátkem prázdnin rekonstruovat most v ulici U Černé věže v křížení s Mlýnskou stokou, mohla radnice Českých Budějovic počítat, že most bude dokončen před zahájením nového školního roku. Byl to termín napnutý, neboť už v nabídce požadovaný termín dokončení rekonstrukce mostu EDIKT zkrátil o celé dva týdny oproti ostatním nabídkám, a tím také soutěž vyhrál.

Rekonstrukce mostu spočívala v odstranění vozovky, povrchu chodníků, zábradlí, obrubníků, izolace, betonových desek překrývajících komory pro inženýrské sítě a odhalení horního povrchu nosné konstrukce. Na předmostích se vykopaly stavební jámy a byla odhalena horní část rubu opěr. Na horní povrch nosné konstrukce a přes instalační kanály se vybetonoval spádový beton jako podklad pro stříkanou izolaci. Spodní stavba i nosná konstrukce byly očištěny, beton reprofilován a kamenné zdivo přespárováno. Bylo osazeno nové zábradlí. Vše za celkové uzavírky, proto byl termín směřován na letní prázdniny s tím, že do začátku školního roku musí být hotovo.

Jelikož se jedná o most v centu Budějovic, první komplikace na sebe nenechaly dlouho čekat. Četnost různých inženýrských sítí v okolí mostu od silových a sdělovacích, přes trakční vedení pro dopravní podnik až k přeložce NTL plynu způsobila, že ze strojního kopání se rázem stala ryze ruční práce v přechodových oblastech mostu. Horší stav nosné konstrukce, než se předpokládalo, zamezil sanační práce pod mostem do doby, než se provedly nové stříkané izolace mostu. Pro provedení stříkaných izolací je důležité počasí, aby bylo možné nástřik na konstrukce provádět. Počasí nám přálo, a proto ani v tomto technologickém kroku nedošlo k prodlevám.

„Poslední oříšek, který bylo třeba rozlousknout, bylo napojení mostu do stávajícího stavu povrchů vozovek a chodníků. Na ploše 250 mnajdeme kamenné obruby, desky, přídlažby i pojížděné plochy z kostek a také zámkovou dlažbu a asfaltové povrchy. Nic nebylo ponecháno náhodě, na stavbu byli povoláni odborníci s pětadvacetiletou praxí v dláždění kamenem, aby oříšek rozlouskli“, uvedl Martin Tůma, vedoucí projektů EDIKT a. s.

Nakonec si stavbaři EDIKTu ve spolupráci s ověřenými subdodavateli se všemi komplikacemi nejen poradili, ale hotovo ohlásili již na 16. srpna, což umožní zkrácení uzavírky komunikace a uvedení mostu do provozu už 18. srpna 2023, tedy o dalších deset dnů před sjednaným termínem! EDIKT a. s. tím ukázal, jak mu na městě, kde je doma, mimořádně záleží.