Přeskočit na obsah

Včelná má nový přejezd

Je jisté, že když začátkem letošního května přistoupila společnost EDIKT a. s. k plánované rekonstrukci železničního přejezdu ve Včelné, neměli z toho radost ani motoristé ani chodci. Silniční uzavírka totiž způsobila řadu potíží. Naštěstí za sedmadvacet dnů bylo hotovo.

Během intenzivních prací na samotném přejezdu došlo k důkladné rekonstrukci železničního spodku i svršku a následně k úpravě zpevněných ploch a zařízení chodníků pro pěší. A právě chodci na rekonstrukci přejezdu hodně získali. Doposud totiž přecházeli přes přejezd přímo po vozovce a s bezpečným pohybem to mělo hodně málo společného.

Naše stavba tuto situaci vyřešila tak, že jsme zrekonstruovali původní přejezd pro silniční dopravu a zřídili jsme přechod pro chodce v dostatečné vzdálenosti od přejezdu, aby chodci nebyli dopravou ohroženi. K novému přechodu byly vybudovány nové chodníky. A změnily se i závory. Nyní jsou v permanenci dva páry. Jeden pro motoristy, druhý pro chodce.

S umístěním přechodu se musela vyřešit i plocha před nádražní budovou. Zde se upravila nástupištní hrana a osadilo zábradlí, které vyrobila naše divize 24. Osazením zábradlí podél chodníku došlo k zamezení neoprávněného vstupu osob do kolejiště. Přístup na zastávku i chodníky byly zřízeny jako bezbariérové s úpravou pro nevidomé a slabozraké.