Přeskočit na obsah

Zcizení razítka společnosti EDIKT

Obchodní společnost EDIKT a. s. tímto oznamuje, že dne 26. 5. 2023 došlo ke krádeži razítka akciové společnosti s číslem 16 a hrozí jeho zneužití.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o první krádež razítka naší společnosti, níže uvádíme soupis všech dosud zcizených razítek naší společnosti:

16, 22, 27, 28, 44, 57, 59, 60, 64, 65 a 73

Pokud se v rámci svých obchodních či soukromých aktivit setkáte s listinou označenou razítkem akciové společnosti EDIKT a. s. s některým z výše uvedených čísel, neprodleně nás kontaktujte, předejdete tím vzniku škody.

Za spolupráci děkujeme.