Přeskočit na obsah

Železničáři v Plzni již opravují v novém

Letos koncem února došlo ke slavnostnímu předání nově vybudovaného opravárenského centra v Plzni. EDIKT ve sdružení s partnerskou firmou TSS Grade s. r. o. v termínu a samozřejmě v požadované kvalitě předal plzeňským opravářům vlakových souprav nejenom novou čtyřkolejnou halu, ale i další objekty centra.

21. 2. 2022 byla slavnostně přestřižena páska a provoz centra supštěn.

Rozsah díla je možné rozdělit do tří části. Nejdříve bylo nezbytné snést původní kolejový svršek a odstranit stávající historické objekty, co pamatovaly ještě opravy parních vlaků. Takto vzniklý prostor byl využit k výstavbě samotného objektu opravárenského centra a navazující dopravní obslužné části v podobě čtyř navazujících kolejí.

Ve druhé etapě se pracovalo zejména na výstavbě dvoulodní haly s montážním prostorem pro opravy vlakových souprav a také na přístavku obsahujícím zázemí pro zaměstnance, kanceláře, dílny, nástrojárnu a soustružnu.

Ve třetí etapě došlo na budování venkovního skladu, dále na obslužné komunikace a úpravu ploch kolem nové haly a to včetně chodníků, panelových cest, ale i trávníků.

Hodnota odevzdaného díla byla vyčíslena na více než 182 milionů korun.

Tím ale naše práce v nově vybudovaném objektu v Plzni nekončí. Nyní se podle plánu pouštíme do obslužných lávek přímo v opravárenské hale. Hotovi budeme do poloviny roku.

Autor článku a fotografií: Jaroslav Bareš