Přeskočit na obsah

Železniční stavba roku očima uživatele

Skutečnost, že se naší společnosti dostalo ocenění za Železniční stavbu roku 2020, jsme na našich webových stránkách již uvedli vícekrát. Šlo o rekonstrukci objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budovu SŽDC.

Přinesli jsme i fotografie námi dokončeného díla a k dispozici návštěvníkům našich stránek jsou rovněž dvě videa. Ta daleko lépe prezentují oceněnou stavbu a také dávají prostor k vyjádření se jak generálnímu řediteli EDIKT a. s. Pavlu Štindlovi, tak i generálnímu řediteli Správy železnic Jiřímu Svobodovi.

Další video: https://www.youtube.com/watch?v=4D0IkdEIyik&feature=youtu.be

Tentokrát jsme se však obrátili přímo na uživatele nových objektů. Velitele jednotky Hasičského záchranného sboru Správy železnic v Českých Budějovicích Ladislava Maly jsme se zeptali, jak se v novém prostředí zabydleli a jak jsou s ním spokojeni. „Byť šlo v podstatě o rekonstrukci tří stávajících objektů, stěhovali jsme se jako do nového. Pokud to zjednoduším, jsme s modernizovaným objektem navýsost spokojeni jak z hlediska našich potřeb, tak i prostě obyčejného lidského pocitu pobývat a pracovat v novém prostředí. Kromě skvělých a prostorných garáží si muži z jednotky cení zvláště moderní kuchyně, ložnic či jídelny pro směnu, která je momentálně ve službě. V nadsázce říkají, že v porovnání se zázemím, které užívali před rekonstrukcí je toto o tisíc procent lepší,“ říká velitel Ladislav Mala.

Jeho další slova sice nemíří k EDIKTu, ale spíše na Správu železnic, která rekonstrukci budov v českobudějovickém trianglu investovala a brala ji jako pilotní projekt pro výstavbu budov jednotek HZS i jinde v republice. Ladislav Mala uvádí, že protože šlo o rekonstrukci tří budov a ne budovy jedné, nachází se operační středisko jinde, než mužstvo hasičů a garáže jeho techniky, což se ale podařilo organizačně dobře vyřešit. Co ale drážním hasičům i v nově zrekonstruovaném prostředí chybí, je jednoznačně myčka hasičských vozidel. Problém, na který by příští výstavba obdobných stanic mohla a měla pamatovat.

Tolik slova nejdůležitější. Tedy vyjádření zástupce uživatelů, která jsou pro každého stavaře vlastně ta nejpodstatnější.